50 containrar blev 500! | sjofartsnyheter

50 containrar blev 500! | sjofartsnyheter. Det här har jag väldigt svårt att förstå att det kan pågå utan att rederierna hittar en lösning. En flytande container är en dödsfälla för den som seglar om man råkar köra på den. En mekanism så att man kan sänka containern alternativt att den sjunker när den blir…